Wyślij stronę znajomemu

Błędy historyczne

 
"Farben było Hitlerem i Hitler był IG Farben"

Amerykański Senator Homer T. Bone do Komisji Senatorów do Spraw Wojskowych 4 czerwca 1943 r.
 

Z powodu nadrzędnej roli IG Farben w finansowaniu powstawania nazistów i przygotowywaniu drugiej wojny światowej jako podboju światowych rynków, udokumentowany na tej stronie internetowej proces przeciwko IG Farben jest najważniejszym spośród wszystkich trzynastu procesów, jakie odbyły się w ramach Trybunału do Ścigania Zbrodni Wojennych w Norymberdze.
 

Amerykańscy oskarżyciele podczas obrad Trybunału do Ścigania Zbrodni Wojennych w Norymberdze wyraźnie dali do zrozumienia, że ani powstanie nazistów, ani druga wojna światowa, ani holokaust nie byłyby możliwe bez finansowego i logistycznego wsparcia ze strony IG Farben.

Dzisiaj, ponad 60 lat po zakończeniu drugiej wojny światowej, ludzkość nadal stoi przed zagadką: jak doszło do tego, że żadna organizacja międzynarodowa, która postanowiła ocalić pamięć o wojnie i holokauście, nie wskazała tych faktów historycznych?

Po dziś dzień organizacje te nie opublikowały ani ważnych sprawozdań z kluczowych procesów norymberskich przeciwko IG Farben, ani dziesiątków tysięcy stron dowodów sądowych łączących kartel chemiczno-farmaceutyczny ze zbrodniami przeciwko ludzkości.
 

Archiwa Narodowe Stanów Zjednoczonych

Archiwa Narodowe Stanów Zjednoczonych (United States National Archives), ci „strażnicy pamięci” o wydarzeniach historycznych, zapewniają obszerny dostęp internetowy do danych o niemal każdym ważnym wydarzeniu historycznym.

Jednak w niewytłumaczalny sposób dokumenty dotyczące ostatecznej odpowiedzialności za drugą wojnę światową – najbardziej nieludzkiej tragedii współczesnej historii, która pochłonęła życie ponad 60 milionów osób – nie są opublikowane w Internecie. Na żadnej spośród milionów stron internetowych Archiwów Narodowych Stanów Zjednoczonych (www.archives.gov) te ważne dokumenty historyczne nie zostały udostępnione światu.

Pytamy: dlaczego do tego doszło?

Czy ujawnienie roli kartelu chemiczno-farmaceutycznego stojącego za drugą wojną światową zagroziłoby dziś bezpieczeństwu narodowemu Stanów Zjednoczonych lub ujawniło jakieś szczególne zbiorowe interesy związane z obecną administracją Stanów Zjednoczonych?
 

Muzeum Upamiętniania Holokaustu

To samo dotyczy strony internetowej Amerykańskiego Muzeum Pamięci Holokaustu (United States Holocaust Memorial Museum – www.ushmm.org) – internetowego centrum zasobów uznawanego na całym świecie muzeum holokaustu z siedzibą w Waszyngtonie. Nie publikuje ono żadnej z dziesiątek tysięcy stron ważnych dokumentów związanych z procesem IG Farben przed Trybunałem w Norymberdze.

Co ciekawe, część pozostałych 12 procesów Trybunału do Ścigania Zbrodni Wojennych w Norymberdze jest udokumentowana na tej stronie internetowej, m.in. tzw. „proces lekarzy” – ale nie proces, który ustala ostateczną odpowiedzialność za drugą wojnę światową.

Musimy zapytać: dlaczego tak się dzieje?

Co mają do stracenia kustosze Amerykańskiego Muzeum Pamięci Holokaustu, że nie uczą faktów historycznych o najważniejszych potęgach gospodarczych stojących za drugą wojną światową?
 

Strona internetowa Instytutu Yad Vashem

Podobnie strona internetowa głównej instytucji pamięci o holokauście w Izraelu, Instytutu Yad Vashem (www.yadvashem.org.il) nie dokumentuje procesu instytucji gospodarczych, które pomogły w finansowaniu holokaustu i czerpały z niego największe korzyści ekonomiczne – BAYER, BASF, HOECHST i innych korporacji kartelu IG Farben.

Ponownie musimy zapytać: dlaczego tak się dzieje?

Czy mówienie o tych przedsiębiorstwach jest politycznie niepoprawne, bo powojenny rząd Niemiec oraz następcy IG Farben zapłacili miliardy dolarów pomocy finansowej?
 

Największa gafa: Uniwersytet Harvarda

Gdy na tak wielką skalę odbywa się tuszowanie, zawsze istnieje wskazówka, która pomaga odpowiedzieć na tak ważne pytania. Wskazówki tej dostarczył Uniwersytet Harvarda.

W 2003 r. – 60 lat po zakończeniu II wojny światowej – rektorzy Uniwersytetu Harvarda postanowili przekształcić swoją uczelnię w instytucję, która zacznie odkrywać i publikować, na stronie internetowej Harvard Law School, dla całego świata faktów historycznych o Trybunale do Ścigania Zbrodni Wojennych w Norymberdze – łącznie z procesem przeciwko IG Farben.

Uniwersytet Harvarda ogłaszał ten projekt w prasie z wielkim rozmachem:
http://www.news.harvard.edu/gazette/daily/0308/06-nuremberg.html
http://www.thecrimson.com/article.aspx?ref=348579
http://www.usatoday.com/tech/webguide/internetlife/2003-08-01-harvard-nuremberg_x.htm

Zaraz potem cały projekt wstrzymano – bez podania jakiegokolwiek wiarygodnego powodu. Uniwersytet Harvarda przez kolejne sześć lat nie zadał sobie nawet trudu uprzątnięcia strony internetowej po tym projekcie. Strona rozreklamowanego projektu nadal wygląda na znajdującą się w trakcie tworzenia:
http://nuremberg.law.harvard.edu/php/docs_swi.php?DI=1&text=overview

U dołu strony znajduje się wymowny napis: “Ta strona została ostatnio zmodyfikowana w lipcu 2003 r.” Innymi słowy, ktoś z Uniwersytetu Harvarda upewnił się, że cały świat otrzyma jasny przekaz: Praca nad tą ważną stroną internetową została wstrzymana w momencie, gdy projekt ogłoszono w prasie!

Pytamy Uniwersytet Harvarda: kto przeszkodził w publikacji projektu dotyczącego Trybunału do Ścigania Zbrodni Wojennych w Norymberdze przeciwko IG Farben, który już wcześniej Uniwersytet publicznie ogłosił? Czy był to Rockefeller Trust, jeden z następców imperium IG Farben po drugiej wojnie światowej – a który jest dziś zarazem jednym z głównych fundatorów Uniwersytetu Harvarda?
 

Błędy historyczne i dlaczego mamy tak mało czasu, by się z nich uczyć

Ta strona internetowa nie jest utrzymywana przez tych, którzy pragną zamazać winę ludności niemieckiej czy zaprzeczyć ogromnym zbrodniom, których dopuścili się naziści na ludności żydowskiej i innych ludach podczas swego terroru. Przeciwnie – zbrodnie te można jedynie całkowicie potępić.

Celem tej strony internetowej jest nawoływanie, by ludzie z całego świata poszli o krok dalej i doprowadzili do ujawnienia interesów ekonomicznych, jakie pomogły sfinansować holokaust, do odsłonięcia sił, które wykorzystywały nienawiść przeciwko ludności żydowskiej i innym grupom etnicznym jako narzędzie psychologicznej mobilizacji do podboju, oraz do ujawnienia grup, które odniosły koszyści ekonomiczne dzięki holokaustowi. Spośród tych grup jedna wybija się wyraźnie na pierwsze miejsce: kartel chemiczny IG Farben.
 
 

Istnieje palący powód, dla którego ujawnienie IG Farben Industries jako czynnika ekonomicznego, stojącego za drugą wojną światową, jest istotne właśnie teraz.

Dzisiaj, w październiku 2007 r., świat być może znajduje się o kilka tygodni od kolejnej wojny światowej umyślnie wywołanej przez te same grupy interesów, które zapewniły władzę nazistom i które próbowały zapanować wówczas nad światem – przemysł chemiczno-petrochemiczno-farmaceutyczny.

Siedemdziesiąt lat po tym, jak polityczne marionetki przemysłu chemicznego zapoczątkowały drugą wojnę światową, ich dzisiejsi wspólnicy – George Bush (Stany Zjednoczone) i Nicholas Sarkozy (Francja) – otwarcie przygotowują atak nuklearny przeciwko Iranowi z zamierzonym ryzykiem wprowadzenia świata w atomową otchłań.

To amerykański oskarżyciel w Trybunale do Ścigania Zbrodni Wojennych w Norymberdze przeciwko IG Farben, Telford Taylor, stwierdził w 1947 r., że jeśli odpowiedzialność za czynniki ekonomiczne, które wywołały II wojnę światową – mianowicie kartel olejowy i narkotykowy – nie zostanie wywiedziona na światło dzienne, te same czynniki wywołają w przyszłych pokoleniach jeszcze więcej szkód niż naziści.

Dokładnie tak wygląda zagrożenie, jakie płynie dziś ze strony Busha i Sarkozy’ego.

Ostrzec świat przed tymi wypadkami - oto cel tej strony internetowej!

Wzywamy Archiwa Narodowe Stanów Zjednoczonych, Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie, Centrum Yad Vashem i Uniwersytet Harvarda, by zawarły te istotne dokumenty o procesie IG Farben w Norymberdze na swoich stronach internetowych.

Jeśli wymienione organizacje tego pragną, mogą zapraszać swoich internetowych gości na tę stronę.

Jeżeli Ty, osoba czytająca tę stronę internetową, pragniesz pomóc przekazać dalej te informacje, możesz to zrobić.

Napisz do wyżej wymienionych organizacji i poproś ich przedstawicieli, by opublikowali te ważne informacje w Sieci. Aby się z nimi skontaktować, możesz skorzystać z linków podanych poniżej:

Skontaktuj się z Archiwami Narodowymi Stanów Zjednoczonych tutaj.
Skontaktuj się z Muzeum Upamiętniania Holokaustu tutaj.
Skontaktuj się z Uniwersytetem Harvarda tutaj.
Skontaktuj się z Centrum Yad Vashem tutaj.

Strona domowa | O naszym archiwum | Strona kontaktowa